Current Students

 

Degree Program
Year of Admission

 

Degree Program Year of Admission

 

Name Roll Number Program Year
Sukanya Kudva 160260026 IDDDP 2020
Akshat Bansal 170020064 IDDDP 2020
Hari Narayan N U 203170005 M.Tech 2020
Mayank Seth 203190001 M.Tech 2020
Shubham Bhasin 203190002 M.Tech 2020
Mohammad Sikander Khan 203190004 M.Tech 2020
Rishabh Kumar 203190005 M.Tech 2020
Naqueebur Rahman 203190006 M.Tech 2020
Ashish Kumar Dubey 203190007 M.Tech 2020
Rohit Shankar Patil 203190008 M.Tech 2020
Vikash Agrawal 203190009 M.Tech 2020
Mulla Dada Khalandar 203190010 M.Tech 2020
Konge Utkarsh Vasudev 203190013 M.Tech 2020
Harshit Kumar 203190014 M.Tech 2020
Kshitij Agrawal 203190015 M.Tech 2020
Chinmay Sandeep Naik 203190016 M.Tech 2020
Kshitij Kushwaha 203190021 M.Tech 2020
Amit Balaji Gadekar 203190022 M.Tech 2020
Amit Kumar Seth 203190023 M.Tech 2020
Abijith P Y 203190024 M.Tech 2020
Sajith Menon 203190025 M.Tech 2020
Zubeen Kishore Borkar 203190026 M.Tech 2020
Arvind Kumar 203190027 M.Tech 2020
Bikram Majumdar 203190028 M.Tech 2020
Eshwar Dayal 203190029 M.Tech 2020
Sandesh Bhaskar Gaikwad 203190030 M.Tech 2020
Vidya Shankar 203194001 M.Tech 2020
Nayunipati Sai Krishna 203194002 M.Tech 2020
Ankita Prasad 203194003 M.Tech 2020
Siyote Anand Satpal 203195001 M.Tech 2020
Saurabh Adhikary 203196002 M.Tech 2020
Harshit Pandey 193190001 M.Tech 2019
Anupam Singh 193190002 M.Tech 2019
Abhishek Panigrahi 193190004 M.Tech 2019
Sayan Chatterjee 193190005 M.Tech 2019
Nagender Singh 193190006 M.Tech 2019
Manish Kumar Shukla 193190007 M.Tech 2019
Rahul Pandurang Khankar 193190008 M.Tech 2019
Saurav Pathak 193190009 M.Tech 2019
Tushar Pant 193190010 M.Tech 2019
Luther Immanuel 193190013 M.Tech 2019
Yogesh Nagar 193190014 M.Tech 2019
Shrikant Rakhamaji Darekar 193190015 M.Tech 2019
Chinthala Akhil Sai 193190016 M.Tech 2019
Suraj Suresh Bhondave 193190021 M.Tech 2019
Robin Ajmera 193190022 M.Tech 2019
Rachit Kumar 193190023 M.Tech 2019
Kunal Apurva 193190024 M.Tech 2019
Ritesh Dattu Takole 193190025 M.Tech 2019
Mayur Sainath Shende 193190026 M.Tech 2019
Taposh Kumar Kapuria 193191001 M.Tech 2019
Sunil Hari Kahalekar 193195001 M.Tech 2019
Ashish Anilkumar Pandit 193199001 M.Tech 2019
Tejal Rajendra Topre 19319R002 M.Tech 2019
Nitish Kumar Dumoliya 20I190001 M.Sc-Ph.d 2020
Rajkumar Yadav 20I190002 M.Sc-Ph.d 2020
Divya Jyoti Bajpai 20I190003 M.Sc-Ph.d 2020
Bheeshm Sharma 20I190004   M.Sc-Ph.d 2020
Amit Kumar 20I190005 M.Sc-Ph.d 2020
Aniket Gopinath Vaykul 20I190006  M.Sc-Ph.d 2020
Sachin Yadav Bodke 20I190007     M.Sc-Ph.d 2020
Rishabh Jain 20I190008   M.Sc-Ph.d 2020
Niraj Kumar 20I190009   M.Sc-Ph.d 2020
Anuj Sharma 20I190010   M.Sc-Ph.d 2020
Anand Kumar 20I190011  M.Sc-Ph.d 2020
Utkarsh Verma 13i190007 M.Sc-Ph.d 2013
Indrajit Saha 14i190008 M.Sc-Ph.d 2014
Anirban Karmakar 14i190009 M.Sc-Ph.d 2014
Chhavi Sharma 15i190003 M.Sc-Ph.d 2015
Aanchal Panwar 15i190005 M.Sc-Ph.d 2015
Sitadri Roy Choudhury 15i190010 M.Sc-Ph.d 2015
Sambit Mohanty 15i190011 M.Sc-Ph.d 2015
Sharman Bhaduri 15i190012 M.Sc-Ph.d 2015
Manoj Kumar 16I190003 M.Sc-Ph.d 2016
Prashant Trivedi 16I190006 M.Sc-Ph.d 2016
Shubham Uttam 16I190012 M.Sc-Ph.d 2016
Rishav Deval 17I190001 M.Sc-Ph.d 2017
Khushboo Agarwal 17I190007 M.Sc-Ph.d 2017
Ananya Nandy 18I190001 M.Sc-Ph.d 2018
Shubham Sharma 18I190002 M.Sc-Ph.d 2018
H Satyam Verma 18I190003 M.Sc-Ph.d 2018
Anand Singh 18I190004 M.Sc-Ph.d 2018
Dasari Jeevan Swaroop 18I190005 M.Sc-Ph.d 2018
Utkarsh Singh 18I190006 M.Sc-Ph.d 2018
Anirban Naskar 18I190007 M.Sc-Ph.d 2018
Sagnik Das 18I190008 M.Sc-Ph.d 2018
Harshit Raj 18I190009 M.Sc-Ph.d 2018
Palaskar Santosh Nanabhau 18I190010 M.Sc-Ph.d 2018
Salbani Chakrabortty 18I190011 M.Sc-Ph.d 2018
Tushar Shankar Walunj 19I190001 M.Sc-Ph.d 2019
Mahim Katiha 19I190002 M.Sc-Ph.d 2019
Shubham Chaudhary 19I190003 M.Sc-Ph.d 2019
Neeraj Kumar Bhargava 19I190004 M.Sc-Ph.d 2019
Abhishek Narayan Chaudhury 19I190005 M.Sc-Ph.d 2019
Dipanshu Goyal 19I190006 M.Sc-Ph.d 2019
Ms. Reena Meena 19I190007 M.Sc-Ph.d 2019
Ms. Chesta Pahuja 19I190008 M.Sc-Ph.d 2019
Shubham 19I190009 M.Sc-Ph.d 2019
Subhadeep Chaudhuri 19I190010 M.Sc-Ph.d 2019
Saptarshi Majumder 19I190011 M.Sc-Ph.d 2019
Shiksha Singhal 183190001 Ph.D 2019
Vartika Singh 183190002 Ph.D 2019
Anil Bhatia 114197001 Ph.D 2011
Meenarli Sharma 134190001 Ph.D 2013
Prashant Palkar 134190002 Ph.D 2013
Dev Anand 134190003 Ph.D 2013
Shripad Salsingikar 134197002 Ph.D 2013
Vineet Pathak 144197001 Ph.D 2014
Arun Verma 154190002 Ph.D 2015
Anurag Ladge 154194001 Ph.D 2015
Ghorpade Tejas Ravindra 153190007 Ph.D 2015
Uday Kumar M. 164197001 Ph.D 2016
Swapnesh S 174193001 Ph.D 2017
Fehmina Malik 174196001 Ph.D 2017
Akash Saha 174190002 Ph.D 2018
Nimita Shinde 174194001 Ph.D 2017
Vinod Sarjerao Khandkar 174196002 Ph.D 2017
Dhawal Manish Thakkar 174197001 Ph.D 2017
Vora Mustafa Makbul 184190001 Ph.D 2018
Akshay Vilas Upasany 184190002 Ph.D 2019
Debankan Das 184190003 Ph.D 2019
Anand Kumar 184194001 Ph.D 2019
Prathap Miras R 194190001 Ph.D 2019
Hitesh Gudwani 194190002 Ph.D 2019
Prem kant 194193001 Ph.D 2019
Debamita Ghosh 194194001 Ph.D 2019
Pathapati Abhishek 204190001 Ph.D 2020
Pranav Vinod Machingal 204190002 Ph.D 2020
Kritika 204190003 Ph.D 2020
Dewi Hajar 204191001 Ph.D 2020
Pintu Kumar 194193002 Ph.D 2020
Sanket Mishra 194190004 Ph.D 2020
Purushottam Parthasarthy 194192001 Ph.D 2020
Gaurav Kumar 204190004 Ph.D 2020
Aditya Gupta 204197001 Ph.D 2020
Richard Sunny 204197002 Ph.D 2020
Ravi Kant Rai 12i190007 Ph.D 2012